تماس با یونی تز – موسسه خدمات پژوهشی و تحلیل آماری رساله، پایان نامه و مقالات دانشجویی

همراهان محترم موسسه یونی تز می توانند از طریق راه های ارتباطی که در ذیل آمده است با موسسه خدمات پژوهشی و تحلیل آماری یونی تز و کارشناسان مربوط به رشته های مختلف و رساله های دکتری و پایان نامه ها، در تماس باشند.

یونی تز بزرگترین و جامع ترین موسسه خدمات پژوهشی و تحلیل آماری به شمار می رود.

مشاوره دفاع رساله دکتری و پایان نامه، نگارش تحلیل آماری رساله دکتری و  پایان نامه و تحلیل آماری رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهرسازی و پزشکی و … از جمله خدمات این موسسه است که می توانید از اینجا آن ها را سفارش دهید.

یونی تز بزرگترین و جامع ترین موسسه خدمات پژوهشی و تحلیل آماری به شمار می رود.

مشاوره دفاع رساله دکتری و پایان نامه، نگارش تحلیل آماری رساله دکتری و  پایان نامه و تحلیل آماری رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، شهرسازی و پزشکی و … از جمله خدمات این موسسه است که می توانید از اینجا آن ها را سفارش دهید.

شماره های تماس:

مدیریت (تمامی گرایش ها)
۰۹۱۲۰۸۷۷۴۰۶
برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا، طراحی شهری، معماری
۰۹۱۲۰۲۸۶۳۲۱