دانلود مقاله بیس|ISI-آی اس آی جهت انجام پایان نامه مدیریت ۲۰۱۷

عنوان مقاله:بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار

عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring different operationalizations of employee engagement and their relationships with workplace stress and burnout

چکیده مقاله بیس|ISI-آی اس آی

آنتونی مکمن و همکاران (2017) پژوهشی را با عنوان “بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار” انجام داده اند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ساختار ارزیابی مشارکت کارکنان در بررسی رابطه آن با استرس و فرسودگی شغلی محل کار است. جامعه آماری این تحقیق شامل 472 متخصص IT شاغل در بیمارستان ها بوده و داده­ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (تحلیل عامل تاییدی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده است که هردو شاخص بکار رفته برای ارزیابی مشارکت کارکنان نشان دهنده رابطه منفی مشارکت کارکنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار بوده است. همچنین روابط بدست آمده بشکل معنی­داری متفاوت هستند اما این تفاوت­ها در واقع بعلت روشهای ارزیابی مختلف بکار رفته است. همچنین این پژوهش در زمینه شفاف سازی نحوه تاثیر استرس و فرسودگی شغلی محل کار بر مشارکت کارکنان یک پژوهش کاربردی است.

بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار
بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار

لینک دانلود مقاله بیس|ISI-آی اس آی:

بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار

 

این مقاله جهت تهیه پایان نامه مدیریت ، تهیه پروپوزال مدیریت ، پیشینه تحقیق مدیریت ، مبانی نظری مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پروپوزال مدیریت ، انجام پایان نامه مدیریت ، انجام پروپوزال مدیریت و تهیه مقاله مدیریت مناسب میباشد.

 

برای ارجاع دهی به مقاله ” بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار” به روش APA بشکل ذیل عمل نمایید:

Anthony‐McMann, P. E., Ellinger, A. D., Astakhova, M., & Halbesleben, J. R. (2017). Exploring different operationalizations of employee engagement and their relationships with workplace stress and burnout. Human Resource Development Quarterly, 28(2), 163-195.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست