دانلود مقاله بیس|ISI-آی اس آی جهت انجام پایان نامه مدیریت ۲۰۱۷

عنوان مقاله:بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار

عنوان انگلیسی مقاله:

Exploring different operationalizations of employee engagement and their relationships with workplace stress and burnout

چکیده مقاله بیس|ISI-آی اس آی

آنتونی مکمن و همکاران (2017) پژوهشی را با عنوان “بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار” انجام داده اند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ساختار ارزیابی مشارکت کارکنان در بررسی رابطه آن با استرس و فرسودگی شغلی محل کار است. جامعه آماری این تحقیق شامل 472 متخصص IT شاغل در بیمارستان ها بوده و داده­ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (تحلیل عامل تاییدی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده است که هردو شاخص بکار رفته برای ارزیابی مشارکت کارکنان نشان دهنده رابطه منفی مشارکت کارکنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار بوده است. همچنین روابط بدست آمده بشکل معنی­داری متفاوت هستند اما این تفاوت­ها در واقع بعلت روشهای ارزیابی مختلف بکار رفته است. همچنین این پژوهش در زمینه شفاف سازی نحوه تاثیر استرس و فرسودگی شغلی محل کار بر مشارکت کارکنان یک پژوهش کاربردی است.

بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار
بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار

لینک دانلود مقاله بیس|ISI-آی اس آی:

بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار

 

این مقاله جهت تهیه پایان نامه مدیریت ، تهیه پروپوزال مدیریت ، پیشینه تحقیق مدیریت ، مبانی نظری مدیریت ، پایان نامه مدیریت ، پروپوزال مدیریت ، انجام پایان نامه مدیریت ، انجام پروپوزال مدیریت و تهیه مقاله مدیریت مناسب میباشد.

 

برای ارجاع دهی به مقاله ” بررسی عملیات مختلف مشارکت کارکنان و روابط آنان با استرس و فرسودگی شغلی محل کار” به روش APA بشکل ذیل عمل نمایید:

Anthony‐McMann, P. E., Ellinger, A. D., Astakhova, M., & Halbesleben, J. R. (2017). Exploring different operationalizations of employee engagement and their relationships with workplace stress and burnout. Human Resource Development Quarterly, 28(2), 163-195.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست