دانلود مقاله بیس | مقاله ISI-آی اس آی جهت انجام پایان نامه مدیریت مالی و حسابداری: “ظرفیت بدهی و مدیریت سود: تجزیه و تحلیل وام های خصوصی در بنگاه های خصوصی”

عنوان مقاله ISI : ظرفیت بدهی و مدیریت سود: تجزیه و تحلیل وام های خصوصی در بنگاه های خصوصی

عنوان انگلیسی مقاله:

Borrowing capacity and earnings management: An analysis of private loans in private firms

چکیده مقاله بیس|ISI-آی اس آی

مافرولا و دی آمیکو[1](2017) پژوهشی را با عنوان “ظرفیت بدهی و مدیریت سود: تجزیه و تحلیل وام های خصوصی در بنگاه های خصوصی” انجام داده­ اند. هدف این پژوهش بررسی تجربی این موضوع است که آیا بنگاه­ های قرض گیرنده برای بهبود وجهه حسابداری خویش و دستیابی به ظرفیت بهتر بدهی در بازار وام های خصوصی دست به مدیریت سود می ­زنند یا خیر.

بدین منظور تاثیر فعالیت های مدیریت سود بنگاه بر میزان و هزینه وام های خصوصی در زمان بدهی(پیش از مدیریت سود) و پس از زمان بدهی(پس از مدیریت سود) مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 465 بنگاه از کشورهای ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در بازه زمانی 2012-2002 است. داده ها با روش گشتاوری تعمیم یافته[2] مورد ارزیابی واقع شده اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که برای مدیریت سود اختیاری مقادیر بالای وام مطلوب است. در مورد تاثیر مدیریت سود وام گیرندگان بر هزینه وام نتیجه قابل قبولی بدست نیامده است. با این حال در دوره پیش از تصویب قانون بازل[3] رابطه معنی داری بین ظرفیت بدهی و مدیریت سود مشاهده نشده ولی پس از آن تاثیر مثبت و سیستماتیکی بین مدیریت سود و میزان و هزینه وام بنگاه ها مشاهده شده است.

[1] Mafrolla and D’Amico

[2] GMM

[3] Basel

ظرفیت بدهی و مدیریت سود تجزیه و تحلیل وام های خصوصی در بنگاه های خصوصی
ظرفیت بدهی و مدیریت سود تجزیه و تحلیل وام های خصوصی در بنگاه های خصوصی

لینک دانلود مقاله بیس|ISI-آی اس آی

ظرفیت بدهی و مدیریت سود تجزیه و تحلیل وام های خصوصی در بنگاه های خصوصی

این مقاله جهت تهیه پایان نامه حسابداری و مدیریت مالی، تهیه پروپوزال مدیریت مالی و حسابداری، پیشینه تحقیق مدیریت مالی و حسابداری ، مبانی نظری مدیریت مالی و حسابداری ، پایان نامه مدیریت مالی و حسابداری ، پروپوزال مدیریت مالی و حسابداری ، انجام پایان نامه مدیریت مالی و حسابداری، انجام پروپوزال مدیریت مالی و حسابداری و تهیه مقاله مدیریت مالی و حسابداری و همچنین پیشینه تز دکترای حسابداری و مدیریت مالی مناسب می باشد.

 

برای ارجاع دهی به مقاله مقاله آی اس آی (ISI) در فرمت APA بشکل ذیل عمل کنید:

Mafrolla, E., & D’Amico, E. (2017). Borrowing capacity and earnings management: An analysis of private loans in private firms. Journal of Accounting and Public Policy36(4), 284-301.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست