پیشینه تحقیق داخلی بهینه سازی سبد سپرده بانک ها

کهزادی، بستانکی و یاوری(1397) پژوهشی را با عنوان “بررسی و شناسایی ترکیب بهینه منابع (سپرده ها) ومصارف (تسهیلات ) بانک کشاورزی” انجام داده­اند. در این تحقیق با بهره‌گیری از مدل پرتفولیوی مارکوویتز که توسط آقایان ملک و دیگران(1388) در تحلیل مدیریت منابع و مصارف بانک مسکن نیز مورداستفاده‌ قرارگرفته، ترکیب بهینه منابع و مصارف بانک کشاورزی استان ایلام مورد بررسی قرارگرفته است. حل مدل با روش برنامه ریزی خطی و استفاده از نرم افزار لینگو نسخه 14 انجام پذیرفته و در قسمت اول تحقیق ابتدا قیمت تمام شده پول برای تمام شعب محاسبه وشعب بر اساس قیمت تمام شده پول رتبه بندی و در بخش دوم تحقیق با حل مدل ریاضی تحقیق ابتدا مقادیر بهینه درآمد تسهیلات محاسبه و عملکرد شعب استان در سال 1394 با نتایج به دست آمده مقایسه و شعب استان بر اساس درصد تحقق مقادیر بهینه رتبه بندی گردیده­اند. با تجزیه وتحلیل نتایج فرض تحقیق مبنی بر درآمد حاصل از ترکیب تسهیلات پرداختی در شعب بهینه نیست تایید شده است.

 

قدسی­ تبار، فرهانی­فرد و ملکی(1397) پژوهشی را با عنوان ” بررسی و شناسایی ترکیب بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی” انجام داده­اند. این پژوهش به‌دنبال ارائه یک الگوی بهینه جهت تجهیز و تخصص بهینه منابع می‌باشد تا وسیله‌ای برای افزایش راندمان و سود بانک و علاوه بر آن سطح کارایی واحدهای تجاری باشد. برای این منظور با استفاده از روش BWM وزن اهداف بانک مشخص و با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی و نرم‌افزار لینگو ترکیب بهینه سپرده‌ها و تسهیلات مشخص و با مقدار واقعی آن مقایسه گردید و اختلافاتی مشاهده شده است.

آقامحمدی، صدیقیان و استادی­فر(1396) پژوهشی را با عنوان ” طراحی و پیاده‌سازی مدل سپرده های بانکی با استفاده از سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPM” انجام داده­اند. در این پژوهش با مروری بر ادبیات و تحقیقات پیشین به بررسی مدل سپرده‌های بانکی با استفاده از مدیریت فرآیند کسب و کار در بانک ها پرداخته شده است.

نعمتی­فرد و عادلی(1396) پژوهشی را با عنوان “بررسی و شناسایی ترکیب بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) بانک موردی با استفاده از مدل-های ریاضی” انجام داده­اند. هدف از انجام این پژوهش کمک به مدیران بانک با ارائه پیشنهادات علمی جهت دستیابی به ترکیب بهینه منابع و مصارف به منظور بالا بردن سود بلندمدت بانک است همچنین افزایش راندمان بانک در بخش تسهیلات و در نهایت بالا بردن سطح کارایی واحدهای اقتصادی مولد با حمایت مالی از آن‌ها می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که اگر بانک از روش برنامه‌ریزی خطی برای بهینه‌سازی مصارف خود استفاده کند کمترین زیان را متحمل خواهد شد و در نهایت پیشنهاد می‌گردد که بانک برای کاهش زیان می‌بایستی با استفاده از راه‌هایی ریسک مطالبات معوق خود را کاهش دهد.

جمهوری و امیری(1395) پژوهشی را با عنوان ” بررسی و شناسایی ترکیبی بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) در بانک کشاورزی” انجام داده­اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناسایی ترکیبی بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) در بانک کشاورزی بوشهر است. لذا با توجه به نمونه 35 بانک انتخاب شده در استان بوشهر نتایج بدست آمده از برآزش مدل رگرسیونی تحقیق حاکی از بهینه بودن میزان منابع (سپرده)بانک­های کشاورزی استان بوشهر می­باشد. نتایج نشان دهنده بهینه بودن میزان مصارف(تسهیلات) بانک های کشاورزی استان بوشهر می باشد.

دلوی و همکاران(1394) پژوهشی را با عنوان ” کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک” انجام داده­اند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک های تجاری ایران طی سال های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت های و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.

عباسی و یزدان­پناه(1391) پژوهشی را با عنوان ” بهینه‌سازی سبد دارایی یک بانک نمونه” انجام داده­اند. مهمترین سوال این پژوهش این است که باید چه ترکیبی از دارایی ها را نگه داری کنیم تا بتوانیم ضمن داشتن یک ریسک ثابت حداکثر بازدهی را داشته باشیم. از اینرو، با استفاده از مدل مارکویتز و مدل CAPM به بررسی سطح سرمایه‌گذاری هر شرکت در سبد نسبت به بازده سبد، با توجه به وزن هر یک از دارایی ها در سبد سهام پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد سطح سرمایه گذاری برخی از سهام شرکتها، با توجه به افزایش بازدهی آنها افزایش می­یابد در نتیجه سرمایه­گذاری این شرکت ها دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر شرکتهاست.

منابع

آقا محمدی، سمانه؛ صدیقیان، سعید و استادی­فر،پرستو.(1396). طراحی و پیاده‌سازی مدل سپرده های بانکی با استفاده از سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPM.پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز علمی کاربردی شرکت داده­پردازی ایران.

جمهوری،معصومه و امیری،علی.(1395). بررسی و شناسایی ترکیبی بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) در بانک کشاورزی بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.

دلوی، محمدرضا؛ باقی، ابراهیم؛ عبدالباقی،عبدالمجید و کاظمی،جواد.(1394). کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک(مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان).تحقیقات حسابداری و حسابرسی،شماره27.

قدسی­نبار، نرجس؛ فرهانی­فرد، سعید و ملکی،محمد.(1397). بررسی و شناسایی ترکیب بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی(مطالعه موردی: استان قم). پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.

عباسی،طیبه و یزدان­پناه،احمد.(1391). بهینه‌سازی سبد دارایی یک بانک نمونه. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا(س).

کهزادی، علیرضا؛ بستانکی، مصطفی و یاوری، غلامرضا.(1397). بررسی و شناسایی ترکیب بهینه منابع (سپرده ها) ومصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی استان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز.

نعمتی­فرد، مرضیه و عادلی، امیدعلی.(1396). بررسی و شناسایی ترکیب بهینه منابع (سپرده) و مصارف (تسهیلات) بانک موردی با استفاده از مدل-های ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست