پیشینه پژوهش سپرده گذاری بانکی

درشلر، ساوو و شنابل[1](2018) پژوهشی را با عنوان “بانکداری سپرده­ها: تحول سررسید[2] بدون ریسک نرخ بهره” انجام داده­اند. تحول سررسید به قرض گرفتن در کوتاه مدت و وام دادن در بلند مدت اطلاق می­شود. داده های این پژوهش مربوط به داده­های تمامی بانک­های تجاری در ایالات متحده در بازه زمانی 2013-1984 می­باشد که به روش رگرسیون OLS تحلیل شده­اند. نتایج حاکی از آنست که برخلاف تصور عموم که تحول سررسید باعث کمینه کردن سود بانک می­شود، این تحول باعث افزایش سود بانک می­شود چرا که از طریق این سازوکار حساسیت نرخ بهره به درآمد و هزینه­های بانک کاهش می­یابد.

اوگونتاده و همکاران[3](2018) پژوهشی را با عنوان “تحلیل آماری دیتاست سپرده­های بانکی” انجام داده­اند. در این پژوهش فعالیت های سپرده گذاری در هر نوع از حساب­های بانکی در بانک­های نیجریه از لحاظ آماری تحلیل شده است. ابزار تحلیلی پژوهش ANOVA و شبیه سازی ترکیه بوده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر متوسط حساب جاری و حساب شرکتی بر بانک مشابه است. تاثیر متوسط انواع مختلف حساب­های پس انداز بر بانک مشابه است. حساب جاری و ححساب شرکتی سپرده بیشتری نسبت به سایر حساب ها جذب می­کنند.

جاکویتز و پوگاچ[4](2018) پژوهشی را با عنوان “مزایای سپرده­گذاری در بانک­های بزرگ” انجام داده­اند. در این پژوهش تفاوت هزینه سپرده گذاری در بین بانک های بزرگ و سایر بانک ها در ایالات متحده بررسی شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که در بین سالهای 2008-2007 حق بیمه ریسک پرداخت شده در بانک­های بزرگ 35 درصد کمتر از سایر بانک ها بوده است. این تفاوت باعث حذف تغییرات قانونی در میزان سپرده­گذاری می­شود.

مشتاق و سدیکوئی[5](2017) پژوهشی را با عنوان “تاثیر نرخ بهره بر سپرده­گذاری بانکی: شواهدی از اقتصادهای اسلامی و غیراسلامی” انجام داده­اند. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا فاکتور مذهب تاثیری بر تصمیم افراد مسلمان بر سپرده­گذاری در بانک دارد یا خیر. بدین منظور 23 بانک اسلامی و 23 بانک غیراسلامی در بازه 1999-2014 به روش ARDL تحلیل شده­اند. نتایج حاکی از آنست که در کشورهای اسلامی نرخ بهره هیچگونه تاثیری بر سپرده­های بلند و کوتاه مدت ندارد. اما در کشورهای غیر اسلامی نرخ بهره تاثیر مثبت بر سپرده­گذاری دارد.

استریت، لانگ و پائول[6](2016) پژوهشی را با عنوان “عوامل تعیین کننده نوسانات سپرده­گذاری در سطح بانک” انجام داده­اند. در این پژوهش مروری بر ادبیات موجود در زمینه عوامل موثر بر نوسانات سپرده­گذاری و نیز تجزیه و تحلیل تجربی داده­های 2262 بانک آلمانی در بازه 2015-2003 انجام شده است. با استفاده از ساختار سه ستونه سیستمی نتایج نشان داده است که ماهیت نوسانات سپرده­گذاری و وابستگی عوامل آن از بانکی به بانک دیگر متغیر است. تفاوت­های شناسایی شده بین بانک­های تجاری بزرگ و موسسات خرد(بانک­ها و صندوق­های پس­اندازی) از تفاوت در تنوع مشتریان و سبد تامین مالی ناشی می­شود. این مساله برای عرضه نقدینگی در بازار، سرمایه انسانی بانک و ریسک مالی که به عنوان عوامل تعیین کننده شناخته می شوند نیز صحت دارد.

باپاری، بوهیان و اسلام[7](2016) پژوهشی را با عنوان “کارآیی مدیریت سپرده­گذاری” انجام داده­اند. در این پژوهش کارآیی نسبی مدیریت سپرده­گذاری بین بانک سانالی و بانک پوبالی بنگلادش در بازه 2014-2010 از طریق نقدینگی کل، دارایی­های نقدی کل، سپرده­های کل، دارایی­های کل، دارایی خالص، سود کل، هزینه عملیاتی کل، سپرده­های جاری، سپرده­های پس­اندازی و نرخ­های سپرده­گذاری مختلف مقایسه شده است. ضریب واریاسیون برای اندازه­گیری پایداری سپرده­ها و آزمون F برای نشان دادن تفاوت معنی دار بین مدیریت سپرده دو بانک استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که دو بانک مذکور عملکرد کاملا متفاوتی در مدیریت سپرده­ها داشته و در مدیریت سپرده­های جاری و نسبت سپرده به سرمایه تفاوت معنی­داری نداشته ­اند.

مورو، کورتز و ریتا[1](2015) پژوهشی را با عنوان “استفاده از ارزش چرخه عمر مشتری و شبکه­های عصبی برای ارتقا پیش­بینی­های اشتراک سپرده­گذاری بانکی در کمپین­های بازاریابی تلفنی” انجام داده­اند. در این پژوهش از مفهوم ارزش چرخه عمر مشتری در بازاریابی تلفنی برای ارتقا بازده سرمایه­گذاری و سپرده­گذاری بلند مدت در بانک استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد استفاده از رویکرد ارزش چرخه عمر مشتری همراه با شبکه­های مصنوعی باعث افزایش توانایی بانک در بدست آوردن اشتراک­های سپرده­گذاری بیشتر می­شود.

کاهن، پنانچی و سوپرنزتی[2](1999) پژوهشی را با عنوان “خوشه بندی نرخ سپرده­گذاری بانک” انجام داده­اند. در این پژوهش یک تئوری مبتنی بر بازخوانی محدود سپرده­گذاران خرد پیشنهاد شده است، بدین صورت که نویسندگان عقیده دارند نرخ بهره سپرده­گذاری حول یک عدد و یا کسر صحیح می­گردد. این تئوری پیش­بینی می­کند که بانک­ها تمایل دارند نرخ­های خود را روی اعداد صحیح تنظیم کنند. این اعداد صحیح با افزایش نرخ بهره عمده و تمرکز بازار سپرده افزایش می یابند. زمانیکه بانک­ها از اعداد غیر صحیح برای نرخ­ها استفاده می­کنند اغلب نرخ­ها با احتمال بیشتری از عدد صحیح قبلی بالاتر خواهند بود.

مکشین و شارپ[3](1985) پژوهشی را با عنوان”تحلیل مقطعی/ سری زمانی عوامل تعیین کننده حاشیه سود سپرده­گذاری/ وامدهی بنک­های تجاری استرالیایی” انجام داده­اند. در این تحقیق براساس تئوری مصون سازی حاشیه سود یک مدل تئوریکی ارائه شده و براساس داده­های مقطعی سری زمانی راستی آزمایی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه­ای پایدار و غیرخطی بین حاشیه سود سپرده گذاری/ وامدهی و شاخص­های قدرت بازار، درجه ریسک مطلق و عدم اطمینان نرخ بهره وجود دارد.

[1] Moro, Cortez  & Rita

[2] Kahn, Pennacchi  & Sopranzetti

[3] McShane  & Sharpe

[1] Drechsler, Savov  & Schnabl

[2] maturity transformation

[3] Oguntunde et al.

[4] Jacewitz  & Pogach

[5] Mushtaq  & Siddiqui

[6] Streit, Lange & Paul

[7] Bapari, Bhuiyan and. Islam

 

Bapari Y., Bhuiyan, A. and. Islam, M.(2016). Efficiency of Deposit Management: A Comparative Analysis between Sonali Bank ltd and Pubali Bank ltd in Pabna Region, Bangladesh. international journal of current research, 8, (10), 40806-40815.

Casu, B., Ferrari, A., Girardone, C., & Wilson, J. O. (2016). Integration, productivity and technological spillovers: Evidence for eurozone banking industries. European Journal of Operational Research, 255(3), 971-983.

Dewald, W. G., & Dreese, G. R. (1970). Bank behavior with respect to deposit variability. The Journal of Finance, 25(4), 869-879.

Dimitrova, D. (2005). The relationship between exchange rates and stock prices: Studied in a multivariate model. Issues in Political Economy, 14(1), 3-9.

Drechsler, I., Savov, A., & Schnabl, P. (2018). Banking on deposits: Maturity transformation without interest rate risk (No. w24582). National Bureau of Economic Research.

Jacewitz, S., & Pogach, J. (2018). Deposit rate advantages at the largest banks. Journal of Financial Services Research, 53(1), 1-35.

Kahn, C., Pennacchi, G., & Sopranzetti, B. (1999). Bank deposit rate clustering: Theory and empirical evidence. The Journal of Finance, 54(6), 2185-2214.

Kaufman, G. G. (1972). Deposit variability and bank size. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(5), 2087-2096.

Lang, M., Paul G. Schmidt (2016). The early warnings of banking crises: Interaction of broad liquidity and demand deposits. Journal of International Money and Finance, Volume 61, March 2016, Pages 1-29.

McShane, R. W., & Sharpe, I. G. (1985). A time series/cross section analysis of the determinants of Australian trading bank loan/deposit interest margins: 1962–1981. Journal of Banking & Finance, 9(1), 115-136.

Moro, S., Cortez, P., & Rita, P. (2015). Using customer lifetime value and neural networks to improve the prediction of bank deposit subscription in telemarketing campaigns. Neural Computing and Applications, 26(1), 131-139.

Mushtaq, S., & Siddiqui, D. A. (2017). Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies. Future Business Journal, 3(1), 1-8.

Oguntunde, P. E., Okagbue, H. I., Adamu, P. I., Oguntunde, O. A., Oluwatunde, S. J., & Opanuga, A. A. (2018). Statistical analysis of bank deposits dataset. Data in brief, 18, 864-872.

Peruško, T., & Zenzerović, R. (2011). Designing the deposits management model in function of banking activities optimization. Croatian Operational Research Review, 2(1), 112-121.

Shelyuk, А. A. (2013). Research of components of the system of bank deposit management. Journal of Governance and Regulation/Volume, 2(1).

Streit, D., Lange, M., & Paul, S. (2016). Determinants of bank-level deposit volatility: Evidence from the German banking system. Available at SSRN 2862034.

Stiglitz, J., & Greenwald, B. (2003). Towards a new paradigm in monetary economics. Cambridge University Press.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست