تعریف منطقه بندی شهری مقاله رایگان 2022

Exploring the spectrum of urban area key figures using data from Finland and proposing guidelines for delineation of urban areas

بررسی طیف ارقام کلیدی مناطق شهری با داده های کشور فنلاند و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای ترسیم مناطق شهری

تعاریف منطقه شهری معمولاً در سراسر جهان برای انعکاس درصد جمعیت شهری کشورها استفاده می شود. اندازه‌گیری‌ها بر اساس عوامل محلی است و به طور گسترده در کشورها متفاوت است و آنها را غیرقابل مقایسه می‌کند. این امر در میان متخصصان به خوبی تایید شده است. با این حال، آنها معمولا در عمل روزمره به عنوان اندازه گیری جهانی استفاده می شوند، و حتی با یکدیگر مقایسه می شوند. مشکل این است که میزان خطا در این گونه مقایسه ها را نمی دانیم. برای این منظور، در مطالعه ارائه شده در اینجا، ما تعاریف مختلف منطقه شهری ملی اروپایی را تجزیه و تحلیل و دسته بندی کردیم و آنها را در مورد فنلاند آزمایش کردیم. تعاریف 27 کشور اروپایی بر اساس واحد منطقه ای نتیجه نهایی تعریف به دو دسته اصلی و بر اساس معیارهای مورد استفاده به هفت زیرمجموعه تقسیم شدند. سیزده تعریف مختلف در مورد فنلاند با استفاده از تجزیه و تحلیل فضایی با GIS مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که درصد جمعیت شهری بر اساس تعاریف مختلف به طور گسترده ای متفاوت است و امکان مقایسه آنها را غیرممکن می کند. این تفاوت در مورد نسبت مساحت شهری و تراکم جمعیت مناطق شهری بین دو دسته اصلی بیشتر است. نتایج ثابت می کند که تعاریف مبتنی بر مناطق LAU نمی توانند مناطق شهری و تراکم آنها را به طور منسجم نشان دهند. در پرتو مرور ادبیات بر روی برخی از روش‌های ترسیم منطقه شهری رابطه‌ای و مطالعه موردی، ویژگی‌های مطلوب برای ترسیم مناطق شهری برجسته شدند. در نتیجه، ارزیابی مستمر و ساختاریافته اندازه‌گیری‌های شهرنشینی و منطق زیربنایی آن‌ها برای ایجاد گفتمان بدون ابهام در مورد منطقه شهری در علوم شهری ضروری است. نتایج می‌تواند به فرمول‌بندی کاربرد مفهوم منطقه شهری در ارتباطات و رسانه‌های علمی و عمومی کمک کند.

لینک دانلود رایگان

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837721005457

 

ارجاع APA

Vanhatalo, J., & Partanen, J. (2022). Exploring the spectrum of urban area key figures using data from Finland and proposing guidelines for delineation of urban areas. Land Use Policy, 112, 105822. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105822

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست