پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت سوم

جنبه های سازمانی جذب سرمایه برای توسعه پایدار و رقابت پذیر منطقه ای

زینویوا، آودیوا و اوسوا[1](2017) پژوهشی را با عنوان “جنبه­های سازمانی جذب سرمایه برای توسعه پایدار و رقابت پذیر منطقه” انجام داده­اند. هدف این تحقیق بررسی جنبه­های سازمانی جذب سرمایه برای توسعه پایدار و رقابت پذیر منطقه برای روسیه نوین است. در این تحقیق مققان دلایل پایداری و رقابت پذیری پایین اقتصاد منطقه جدید روسیه را بررسی کرده  و دلایل آنرا مشخص کرده­ و نشان داده اند این دلایل با هم مرتبط هستند. محققان دو دیدگاه اصلی برای جذب سرمایه برای روسیه جدید تمیز داده­اند: زیرساخت­ها و نوآوری و مدل سازمانی جذب سرمایه به منظور توسعه پایداری و مزیت رقابتی. مدل سازمانی ارائه شده به شکل ذیل است:

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه
پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه

 

 

بوچا و ورمولن[2](2017) پژوهشی را با عنوان “سرمایه­گذاری شرکت و وام­گیرندگان از بانک در طول بحران مالی اخیر” انجام داده­اند. هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تاثیر تعهد اعتباری بانکی بر سرمایه­گذاری شرکت در طی بحران مالی اخیر است. در این تحقیق تعدادی شاخص تعهد اعتباری از بانک اطلاعاتی ECB استخراج شده است که عبارتند از: نسبت سرمایه سرمایه­گذاری، رشد فروش، نسبت سرمایه جریان نقدی، هرم بدهی بانکی، نسبت بدهی کلی، نسبت دارای به جریان نقدی و نسبت سود. روش تجزیه و تحلیل داده­ها رگرسیون بنچ مارک، مدل تصحیح خطا و Q فاندامنتال بوده است. شاخص­های مذکور با ترازنامه سالانه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و پرتغال مقایسه شده و نتایج حاکی از آن است که وابستگی به تامین مالی بانکی در بین صنایع متفاوت بوده و از این رو امکان بررسی تاثیر تعهد اعتباری واقعی بر سرمایه­گذاری وجود ندارد اما در مواردی که وابستگی به بانک برای تامین مالی وجود داشته، تعهد اعتباری باعث کاهش سرمایه­گذاری شده است.

 

ترزی و چانکاوغلی[3](2017) پژوهشی را با عنوان “طرح ریزی سرمایه­گذاری در بخش انرژی یک شرکت خصوصی: مدل برنامه ریزی ریاضی محور و کاربرد آن در ترکیه” انجام داده­اند. مسئله مطرح شده در این تحقیق یک شرکت خصوصی با اندازه متوسط است که قصد ورود به بازار را دارد. نه نوع نیروگاه وجود دارد که شرکت در نظر دارد از طریق یک افق برنامه ریزی در آنها سرمایه گذاری کند. برخی از این نیروگاه­ها ممکن است کربنی بوده و از تکنولوژی­های ذخیره انرژی بهره بگیرد. برای اجرای برنامه از برنامه خطی مرکب عددی تصادفی که هدف آن بیشینه کردن ارزش حاضر و سود شرکت است. همچنین شرایط بازار مانند درصد کل سرمایه­گذاری شرکت در بازه بالایی و پایینی ظرفیت کل سرمایه گذاری در شرکت متغیر در نظر گرفته است. به منظور توزیع ریسک سرمایه گذاری، درصد هرنوع سرمایه گذاری در نیروگاه ها محدود شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل ارائه شده توانایی ارائه استراتژی مناسب برای شرکت به منظور سرمایه گذاری در بازار را دارد.

 

آغچا و موزومدار[4](2017) پژوهشی را با عنوان “حساسیت سرمایه­گذاری-جریان نقدی: واقعیت یا خیال” انجام داده­اند. این مقاله تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که آیا با داشتن خطای اندازه گیری q تامین مالی داخلی تاثیری بر سرمایه­گذاری دارد یا خیر. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از پیش­بینی کننده GMM پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جریان نقدی یک عامل پیش­بینی کننده قوی برای سرمایه­گذاری است. یک تحلیلگر-پیش بینی اندازه­گیری q محور مزیتی بر اندازه­گیری q بازار-سهام محور ندارد. همچنین شواهدی ارائه شده است که روش گشتاور تعمیم یافته نوع متغیر-ابزار از لحاظ تجربی مدل­های بهتری ارائه می­کند.

این محتوا برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است

[1] Zinovyeva, Avdeeva & Usova

[2] Bucă  & Vermeulen

[3] Terzi & Çanakoğlu

[4] Ağca  & Mozumdar

  1. Zinovyeva, I. S., Avdeeva, I. A., & Usova, Y. P. (2017). Institutional Aspects of Investment Attraction into Sustainable and Competitive Development of Region. In Overcoming Uncertainty of Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management (pp. 249-253). Springer, Cham.
  2. Bucă, A., & Vermeulen, P. (2017). Corporate investment and bank-dependent borrowers during the recent financial crisis. Journal of Banking & Finance, 78, 164-180.
  3. Terzi, F., & Çanakoğlu, E. (2017). Energy Investment Planning at a Private Company: A Mathematical Programming-Based Model and Its Application in Turkey. IEEE Transactions on Power Systems, 32(6), 4180-4187.
  4. Ağca, Ş., & Mozumdar, A. (2017). Investment–Cash Flow Sensitivity: Fact or Fiction?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(3), 1111-1141.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید