پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت ششم

گراسیا[1](2017) پژوهشی را با عنوان “محدودیت­های اعتباری، سرمایه­گذاری و رشد شرکت” انجام داده است.  در این پژوهش تاثیر محدودیت­های اعتباری بر سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران و سایر سرمایه­های درگردش و رشد بنگاه در بین تعداد بسیار زیادی از بنگاه­های 12 کشور اروپایی بین سال­های2016-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. داده­ها از روش بررسی دسترسی به منابع مالی از شرکت های (SAFE)، روشی مخصوصی که برای تجزیه و تحلیل مسائل در دستیابی به تامین مالی خارجی بنگاه­های اروپایی طراحی شده، بدست آمده است. فرضیه این مقاله اینست که مشکل اصلی احتمال منفی علیت معکوس است، چراگه بنگاه­ها با موقعیت های رشد و سرمایه­گذاری پایین­تر ممکن است با احتمال بیشتری دارای محدودیت اعتباری باشند. برای حل فرض مذکور چند استراتژی بکار برده شده است: پروکسی­های برای موقعیت­های سرمایه­گذاری، رگرسیون­های با وقفه و تاثیرات تصادفی متغیرهای ابزاری. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که محدودیت­های اعتباری، هم در تامین مالی بانک­ها و هم سایر شرکت­ها، تاثیر منفی معنی داری بر سرمایه گذاری در دارایی­های ثابت دارد، درحالیکه تاثیر آن بر رشد بنگه و سرمایه در گردش بسیار اندک است.

پنگ و همکاران[2](2018) پژوهشی را با عنوان “بدهی و سرمایه­گذاری: شواهدی از سطح بنگاه” انجام داده­اند. در این تحقیق مدل پانل انتقال آرام را برای تجزیه و تحلیل رابطه غیرخطی بین بدهی و سرمایه­گذاری بکار برده است. در واقع برای بررسی رابطه بین بدهی و سرمایه­گذاری از رگرسیون غیرخطی انتقال آرام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آنست زمانیکه سطح بدهی پایین باشد، بدهی یک عامل موثر در سرمایه­گذاری است. با این حال اگر میزان بدهی از حدبحرانی رد شود کاهش قابل ملاحظه­ای در میزان سرمایه­گذاری بنگاه دیده می­شود.

آورامنکو و همکاران[3](2018) پژوهشی را با عنوان “سیاست سرمایه­گذاری منطقه­ای تحت تاثیر محدودیت­های بودجه­ای و تحریم­های اقتصادی” انجام داده­اند. این مقاله نتایج تحقیق در مورد تاثیری که محدودیت بودجه­ای و تحریم های اقتصادی بر تحریم های خارجی سیاست سرمایه گذاری منطقه ای و رشد کند اقتصادی داشته است، می­باشد. فاکتورهای سرمایه­گذاری مطالعه شده در این تحقیق عبارتند از: سرمایه-گذاری در سرمایه ثابت، منابع تامین مالی، تامین مالی داخلی، سود در اختیار سازمان، هزینه استهلاک، تامین مالی جذب شده، وام های بانکی داخلی، وام های بانکی خارجی، دارایی­های به عاریه گرفته شده از سایر سازمان­ها، سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی بودجه ای، تامین مالی جذب شده از سازمان ها و مردم. نتایج نشان داده­اند سیاست فعلی جذب سرمایه­گذاری نیازمند تغییر از رشد کمی به بهبود کیفی است.

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است

[1] Garcia

[2] Peng et al.

[3] Avramenko et al

  1. Garcia-Posada, M. (2017). Credit Constraints, Firm Investment and Growth: Evidence from Survey Data.
  2. Peng, F., Cebula, R., Foley, M., Hu, X., & Zhang, Z. (2018). Debt and Investment: A Firm Level Evidence. Journal of Mathematical Finance, 8(01), 119.
  3. Avramenko, Y. S., Vlasov, S. V., Lukyanov, S. A., & Temkina, I. M. (2018). Regional Investment Policy Under The Impact Of Budget Limitations And Economic Sanctions. R-Economy, 1(1).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست