پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت ششم

گراسیا[1](2017) پژوهشی را با عنوان “محدودیت­های اعتباری، سرمایه­گذاری و رشد شرکت” انجام داده است.  در این پژوهش تاثیر محدودیت­های اعتباری بر سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران و سایر سرمایه­های درگردش و رشد بنگاه در بین تعداد بسیار زیادی از بنگاه­های 12 کشور اروپایی بین سال­های2016-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. داده­ها از روش بررسی دسترسی به منابع مالی از شرکت های (SAFE)، روشی مخصوصی که برای تجزیه و تحلیل مسائل در دستیابی به تامین مالی خارجی بنگاه­های اروپایی طراحی شده، بدست آمده است. فرضیه این مقاله اینست که مشکل اصلی احتمال منفی علیت معکوس است، چراگه بنگاه­ها با موقعیت های رشد و سرمایه­گذاری پایین­تر ممکن است با احتمال بیشتری دارای محدودیت اعتباری باشند. برای حل فرض مذکور چند استراتژی بکار برده شده است: پروکسی­های برای موقعیت­های سرمایه­گذاری، رگرسیون­های با وقفه و تاثیرات تصادفی متغیرهای ابزاری. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که محدودیت­های اعتباری، هم در تامین مالی بانک­ها و هم سایر شرکت­ها، تاثیر منفی معنی داری بر سرمایه گذاری در دارایی­های ثابت دارد، درحالیکه تاثیر آن بر رشد بنگه و سرمایه در گردش بسیار اندک است.

پنگ و همکاران[2](2018) پژوهشی را با عنوان “بدهی و سرمایه­گذاری: شواهدی از سطح بنگاه” انجام داده­اند. در این تحقیق مدل پانل انتقال آرام را برای تجزیه و تحلیل رابطه غیرخطی بین بدهی و سرمایه­گذاری بکار برده است. در واقع برای بررسی رابطه بین بدهی و سرمایه­گذاری از رگرسیون غیرخطی انتقال آرام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آنست زمانیکه سطح بدهی پایین باشد، بدهی یک عامل موثر در سرمایه­گذاری است. با این حال اگر میزان بدهی از حدبحرانی رد شود کاهش قابل ملاحظه­ای در میزان سرمایه­گذاری بنگاه دیده می­شود.

آورامنکو و همکاران[3](2018) پژوهشی را با عنوان “سیاست سرمایه­گذاری منطقه­ای تحت تاثیر محدودیت­های بودجه­ای و تحریم­های اقتصادی” انجام داده­اند. این مقاله نتایج تحقیق در مورد تاثیری که محدودیت بودجه­ای و تحریم های اقتصادی بر تحریم های خارجی سیاست سرمایه گذاری منطقه ای و رشد کند اقتصادی داشته است، می­باشد. فاکتورهای سرمایه­گذاری مطالعه شده در این تحقیق عبارتند از: سرمایه-گذاری در سرمایه ثابت، منابع تامین مالی، تامین مالی داخلی، سود در اختیار سازمان، هزینه استهلاک، تامین مالی جذب شده، وام های بانکی داخلی، وام های بانکی خارجی، دارایی­های به عاریه گرفته شده از سایر سازمان­ها، سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی بودجه ای، تامین مالی جذب شده از سازمان ها و مردم. نتایج نشان داده­اند سیاست فعلی جذب سرمایه­گذاری نیازمند تغییر از رشد کمی به بهبود کیفی است.

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است

[1] Garcia

[2] Peng et al.

[3] Avramenko et al

  1. Garcia-Posada, M. (2017). Credit Constraints, Firm Investment and Growth: Evidence from Survey Data.
  2. Peng, F., Cebula, R., Foley, M., Hu, X., & Zhang, Z. (2018). Debt and Investment: A Firm Level Evidence. Journal of Mathematical Finance, 8(01), 119.
  3. Avramenko, Y. S., Vlasov, S. V., Lukyanov, S. A., & Temkina, I. M. (2018). Regional Investment Policy Under The Impact Of Budget Limitations And Economic Sanctions. R-Economy, 1(1).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست