پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت پنجم

پاسوس، استریت و باروسو[1](2017) پژوهشی را با عنوان “مدل سرمایه­گذاری دینامیک گزینه واقعی محور برای پرتفولیو­های انرژی­های تجدید پذیر” انجام داده­اند. این تحقیق یک مدل دینامیک برای طراحی خط مشی سرمایه­گذاری با حداقل ریسک بهینه در پرتفولیو منابع تجدیدپذیر تکمیلی برای شرکت­های برزیلی ارائه می­کند. روش­ مورد استفاده، مدل قراردادی انرژی استاتیک، براساس رویکرد بهینه سازی آشوب دوگانه، و مدل شبکه دوجهته بازگشتی میانگین را برای ارزش­گذاری واقعی گزینه، ترکیب کرده است. نتایج حاکی از آن است که مدل ترکیبی ارائه شده از کارآیی مناسبی برخوردار است. مهمترین نتایج دیگر عبارتند از: تعیین میزان ظرفیت سرمایه­گذاری یا تامین منابع تجدید پذیر، تعیین میزان فروش متقابل از پرتفولیو انرژی و تعیین زمانبندی بهینه برای سرمایه­گذاری.

فمیک و جوویچ[2](2017) پژوهشی را با عنوان “مدل سرمایه­گذاری، وفاداری و رسانه­های جدید –مطالعه همبستگی در خدمات بانکی در منتنگرو” انجام داده­اند. در این پژوهش رابطه علی بین وفاداری، رضایت، کیفیت گزینه­هاف اندازه سرمایه­گذاری و رسانه­های جدید آنلاین(بازاریابی دهان به دهان) در خدمات بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش فرض شده است بازاریابی دهان به دهان تاثیر معنی­داری بر میزان سرمایه­گذاری دارد. همچنین وفاداری فرد که بیانگر نگرش او نسبت به شرکت است، تاثیر معنی دار و مثبتی بر میزان سرمایه­گذاری افراد دارد. داده­ها به روش رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاکی از تایید فرضیه های مذکور است.

لادیکا و ستونر[3](2017) پژوهشی را با عنوان ” کوتاه مدت گرایی مدیریتی و سرمایه گذاری” انجام داده­اند. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که کاهش شدید در افق انگیزه­های مدیرعامل، که از سوی حذف ناگهانی مقررات واگذاری گزینه سهام اعمال شد، باعث کاهش میزان سرمایه­گذاری شرکت شد. این اتفاق بدنبال اجرای استاندارد حسابداری FAS 123-R ،افتاد که درنتیجه آن صدها شرکت دوره واگذاری گزینه­های سهام مدیران اجرایی را برای جلوگیری از افت درآمد خالص تسریع کردند. داده­های این با استفاده از رگرسیون OLS مورد تجزیه و تحلی قرار گرفته و نتایج نشان داده است اتفاق مذکور باعث شد تا مدیران گزینه­های زودهنگام و سود عایدی از بازدهی کوتاه مدت بدست آورند. مدیر عاملان سرمایه­گذاری­ها را قطع کرده و درآمدهای کوتاه مدت بالایی گزارش کردند، سپس فروش سهام را بالا برده و اغلب محل کار خود را ترک کردند.

چن و همکاران[4](2017) پژوهشی را با عنوان “انتظارات بنگاه و سرمایه­گذاری” انجام داده­اند. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه انتظارات در زمان حقیقی تصمیمات اقتصادی بنگاه را تحت تاثیر قرار می­دهد؟ بدین منظور بنگاه­های بین المللی ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. داده­های این تحقیق به روش رگرسیون DID مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج این تحقیق نشان داده است پس از تشدید مناقشات منطقه­ای بین چین و ژاپن، فروش شرکت­های ژاپنی در چین نسبت به سایر کشورها با افت شدید اما موقتی روبرو شد که کاهش فروش شرکت-ها به نوبه خود باعث کاهش میزان سرمایه­گذاری آنها شد. همچنین وجود مناقشات منطقه­ای باعث ایجاد بدبینی پایدار نسبت به فروش آتی در این شکرت­ها شده است که این بدبینی 60درصد تصمیمات سرمایه­گذاری بنگاه­ها را تحت تاثیر قرار داده است.

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است

[1] Passos, Street  & Barroso

[2] Femić-Radosavović  & Jovović

[3] Ladika  & Sautner

[4] Chen et al

  1. Passos, A. C., Street, A., & Barroso, L. A. (2017). A dynamic real option-based investment model for renewable energy portfolios. IEEE Transactions on Power Systems, 32(2), 883-895.
  2. Femić-Radosavović, B., & Jovović, M. (2017). Loyalty, Investment Model and New Media-A Correlation Study in Banking Services in Montenegro.Journal of Central Banking Theory and Practice, 6(1), 15-28.
  3. Ladika, T., & Sautner, Z. (2017). Managerial short-termism and investment: Evidence from accelerated option vesting.
  4. Chen, C., Senga, T., Sun, C., & Zhang, H. (2017). Firm Expectations and Investment: Evidence from the China-Japan Island Dispute (No. 838).

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست