پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه قسمت پنجم

پاسوس، استریت و باروسو[1](2017) پژوهشی را با عنوان “مدل سرمایه­گذاری دینامیک گزینه واقعی محور برای پرتفولیو­های انرژی­های تجدید پذیر” انجام داده­اند. این تحقیق یک مدل دینامیک برای طراحی خط مشی سرمایه­گذاری با حداقل ریسک بهینه در پرتفولیو منابع تجدیدپذیر تکمیلی برای شرکت­های برزیلی ارائه می­کند. روش­ مورد استفاده، مدل قراردادی انرژی استاتیک، براساس رویکرد بهینه سازی آشوب دوگانه، و مدل شبکه دوجهته بازگشتی میانگین را برای ارزش­گذاری واقعی گزینه، ترکیب کرده است. نتایج حاکی از آن است که مدل ترکیبی ارائه شده از کارآیی مناسبی برخوردار است. مهمترین نتایج دیگر عبارتند از: تعیین میزان ظرفیت سرمایه­گذاری یا تامین منابع تجدید پذیر، تعیین میزان فروش متقابل از پرتفولیو انرژی و تعیین زمانبندی بهینه برای سرمایه­گذاری.

فمیک و جوویچ[2](2017) پژوهشی را با عنوان “مدل سرمایه­گذاری، وفاداری و رسانه­های جدید –مطالعه همبستگی در خدمات بانکی در منتنگرو” انجام داده­اند. در این پژوهش رابطه علی بین وفاداری، رضایت، کیفیت گزینه­هاف اندازه سرمایه­گذاری و رسانه­های جدید آنلاین(بازاریابی دهان به دهان) در خدمات بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش فرض شده است بازاریابی دهان به دهان تاثیر معنی­داری بر میزان سرمایه­گذاری دارد. همچنین وفاداری فرد که بیانگر نگرش او نسبت به شرکت است، تاثیر معنی دار و مثبتی بر میزان سرمایه­گذاری افراد دارد. داده­ها به روش رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاکی از تایید فرضیه های مذکور است.

لادیکا و ستونر[3](2017) پژوهشی را با عنوان ” کوتاه مدت گرایی مدیریتی و سرمایه گذاری” انجام داده­اند. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که کاهش شدید در افق انگیزه­های مدیرعامل، که از سوی حذف ناگهانی مقررات واگذاری گزینه سهام اعمال شد، باعث کاهش میزان سرمایه­گذاری شرکت شد. این اتفاق بدنبال اجرای استاندارد حسابداری FAS 123-R ،افتاد که درنتیجه آن صدها شرکت دوره واگذاری گزینه­های سهام مدیران اجرایی را برای جلوگیری از افت درآمد خالص تسریع کردند. داده­های این با استفاده از رگرسیون OLS مورد تجزیه و تحلی قرار گرفته و نتایج نشان داده است اتفاق مذکور باعث شد تا مدیران گزینه­های زودهنگام و سود عایدی از بازدهی کوتاه مدت بدست آورند. مدیر عاملان سرمایه­گذاری­ها را قطع کرده و درآمدهای کوتاه مدت بالایی گزارش کردند، سپس فروش سهام را بالا برده و اغلب محل کار خود را ترک کردند.

چن و همکاران[4](2017) پژوهشی را با عنوان “انتظارات بنگاه و سرمایه­گذاری” انجام داده­اند. در این پژوهش تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه انتظارات در زمان حقیقی تصمیمات اقتصادی بنگاه را تحت تاثیر قرار می­دهد؟ بدین منظور بنگاه­های بین المللی ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفته­اند. داده­های این تحقیق به روش رگرسیون DID مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج این تحقیق نشان داده است پس از تشدید مناقشات منطقه­ای بین چین و ژاپن، فروش شرکت­های ژاپنی در چین نسبت به سایر کشورها با افت شدید اما موقتی روبرو شد که کاهش فروش شرکت-ها به نوبه خود باعث کاهش میزان سرمایه­گذاری آنها شد. همچنین وجود مناقشات منطقه­ای باعث ایجاد بدبینی پایدار نسبت به فروش آتی در این شکرت­ها شده است که این بدبینی 60درصد تصمیمات سرمایه­گذاری بنگاه­ها را تحت تاثیر قرار داده است.

پیشینه تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه برای پیشینه پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه پروپوزال و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مناسب است

[1] Passos, Street  & Barroso

[2] Femić-Radosavović  & Jovović

[3] Ladika  & Sautner

[4] Chen et al

  1. Passos, A. C., Street, A., & Barroso, L. A. (2017). A dynamic real option-based investment model for renewable energy portfolios. IEEE Transactions on Power Systems, 32(2), 883-895.
  2. Femić-Radosavović, B., & Jovović, M. (2017). Loyalty, Investment Model and New Media-A Correlation Study in Banking Services in Montenegro.Journal of Central Banking Theory and Practice, 6(1), 15-28.
  3. Ladika, T., & Sautner, Z. (2017). Managerial short-termism and investment: Evidence from accelerated option vesting.
  4. Chen, C., Senga, T., Sun, C., & Zhang, H. (2017). Firm Expectations and Investment: Evidence from the China-Japan Island Dispute (No. 838).

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست