تاثیر استفاده از پرتفولیو الکترونیکی بر بهبود عملکرد مدیریت دانش

چانگ و همکاران (2013) پژوهشی را با عنوان “استفاده از پرتفولیو الکترونیکی برای تسریع عملکرد مدیریت دانش دانشجویان: پرتفولیو الکترونیکی در مقایسه با عدم وجود پرتفولیو” انجام داده اند. هدف از این پژوهش استفاده از پرتفولیو الکترونیکی برای بهبود عملکرد مدیریت دانش دانشجویان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 88 دانشجوی فن­آوری اطلاعات دانشگاه تایوان بوده است. تجزیه و تحلیل چند متغیره کوواریانس (MANCOVA) برای ارزیابی تفاوت عملکردی مدیریت دانش بین گروه تجربی (43 دانشجو که از یادگیری با پرتفولیو الکترونیکی استفاده می کردند) و گروه کنترل(45 دانشجو که از پرتفو

لیو الکترونیکی استفاده نمی کردند). نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بوده که گروه تجربی در همه جوانب مدیریت دانش (اشتراک گذاری دانش، نوآوری، یادگیری، کاربرد و تجمیع دانش) عملکرد بسیار بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند. این نشان می دهد  پرتفولیو الکترونیکی بازدهی مدیریت دانش را تسریع می­بخشد.

تاثیر استفاده از پرتفولیو الکترونیکی بر بهبود عملکرد مدیریت دانش برای پیشینه پژوهش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش، تهیه پروپوزال مدیریت دانش و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است.

تاثیر استفاده از پرتفولیو الکترونیکی بر بهبود عملکرد مدیریت دانش
تاثیر استفاده از پرتفولیو الکترونیکی بر بهبود عملکرد مدیریت دانش

 

رفرنس

  • Chang, C. C., Tseng, K. H., Liang, C., & Chen, T. Y. (2013). Using e-portfolios to facilitate university students’ knowledge management performance: E-portfolio vs. non-portfolio. Computers & Education, 69, 216-224.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست