تاثیر مدیریت دانش بر اقدامات نوآورانه

سین اچالوسه و همکاران (2013) پژوهشی را با عنوان “استفاده از سیستم مدیریت دانش در اجرای اقدامات نوآورانه آموزشی” انجام داده اند. این پژوهش دو هدف مشخص داشته است که عبارتند از اول: دسته بندی و ارزیابی میزان نوآوری در فعالیت­های موجود در دانشگاه و دوم: استفاده از نتایج قسمت اول برای مدیریت فعالیت­های نوآورانه از طریق سیستم مدیریت دانش. این پژوهش یک پژوهش کتابخانه ای بوده و در پایان نتیجه گرفته شده است که شاخص­های نوآوری نوع سیستم تحقیق و توسعه، منبع تامین مالی و نوع اقدامات است.

تاثیر مدیریت دانش بر اقدامات نوآورانه برای پیشینه پژوهش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت نوآوری، تهیه پروپوزال مدیریت و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است.

رفرنس

  • Sein-Echaluce, M., Lerís, D., Blanco, Á. F., & García-Peñalvo, F. J. (2013, November). Knowledge management system for applying educational innovative experiences. In Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystem for Enhancing Multiculturality (pp. 405-410). ACM.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست