تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی

ماساده و همکاران (2017) پژوهشی را با عنوان “تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی در تحصیلات تکمیلی: مورد مطالعه دانشگاه اردن” انجام داده اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و عملکرد شغلی از طریق یک مطالعه تجربی است. داده­های این پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه بین 207 دانشجوی تحصیلات تکمیلی جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که فرآیند مدیریت دانش(مشخص شده با هفت معیار شناسایی دانش، ایجاد دانش، جمع آوری دانش، سازماندهی دانش، ذخیره سازی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش) و تاثیر مستقیم و معنی داری بر عملکرد شغلی در دانشگاه اردن دارد.

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی برای پیشینه پژوهش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش، تهیه پروپوزال مدیریت دانش و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است.

 

رفرنس

  • Masa’deh, R. E., Masa’deh, R. E., Shannak, R., Shannak, R., Maqableh, M., Maqableh, M. & Tarhini, A. (2017). The impact of knowledge management on job performance in higher education: The case of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information Management, 30(2), 244-262.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست