رزیابی بلوغ مدیریت دانش در HEI به منظور بهبود بازدهی

ابوناصر، شبکی و ابوامونا[1](2016) پژوهشی را با عنوان “ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در HEI به منظور بهبود بازدهی: مطالعه موردی دانشگاه الزهرا فلسطین” انجام داده اند. هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در HEI به منظور تعیین عوامل موثر بر مدیریت دانش که باعث بهبود بازدهی کلی سازمان می­شود، است. جامعه آماری این پژوهش شامل 364 پژوهشگر از دانشگاه الزهرا فلسطین است. این پژوهش برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش از مدل تعالی سازمانی آسیا و برای ارزیابی تعالی عملکرد از مدل محقق ساخته استفاده کرده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آلفای کرونباخ، ANOVA، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است مهمترین عوامل موثر بر عملکرد عبارتند از فرآیندها، رهبری مدیریت دانش، افراد، خروجی مدیریت دانش و فرآیند دانش.

ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در HEI به منظور بهبود بازدهی
ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در HEI به منظور بهبود بازدهی

“ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در HEI به منظور بهبود بازدهی: مطالعه موردی دانشگاه الزهرا فلسطین” برای پیشینه پژوهش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش، تهیه پروپوزال مدیریت دانش و فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناسب است.

 

[1] Abunaser, Shobaki and Abuamuna

 

رفرنس

  • Naser, S. S. A., Al Shobaki, M. J., & Amuna, Y. M. A. (2016). Knowledge Management Maturity in Universities and its Impact on Performance Excellence” Comparative study”.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید