تراکم بهینه شهری، مقاله 2022 شهرسازی

Towards balanced development stage: Regulating the spatial pattern of agglomeration with collaborative optimal allocation of urban land

به سوی مرحله توسعه متوازن: تنظیم الگوی فضایی تراکم با تخصیص بهینه مشارکتی زمین شهری

 

چکیده
تراکم شهری حامل مهمی است که شهرنشینی را به مرحله پیشرفته ارتقا می دهد، پرداختن به توسعه نامتوازن آن یک وظیفه مهم برای برنامه ریزی فضایی سرزمینی تازه تاسیس در چین است. این تحقیق یک مدل تخصیص بهینه زمین شهری (COAUL) را پیشنهاد کرد که یک ابزار شبیه‌سازی را هم برای بهینه‌سازی کمیت و هم ساختار فضایی تراکم شهری ارائه می‌دهد. COAUL ابتدا ساختارهای کمی هر شهر را با توجه به وضعیت فعلی، ظرفیت توسعه بالقوه و سیاست فضایی بهینه می کند. و سپس ساختار کمیت بهینه شده با مدل بهینه‌سازی فضایی کاربری زمین به ژئوفضا اختصاص داده می‌شود. COAUL در منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ-هنگ کنگ-ماکائو (GBA)، یک تجمع شهری در حال توسعه سریع واقع در جنوب چین اعمال شده است، و سه یافته اصلی به دست آمده است: (1) مدل COAUL می تواند کمیت و ساختار فضایی شهری را بهینه کند. تراکم برای هدف توسعه متوازن، که می تواند سناریوی مرجع علمی برای تعیین حدود مرزهای رشد تجمعات شهری (UAGB) ارائه دهد. (2) از آنجایی که شهرها در تراکم شهری دارای ارتباطات قوی با یکدیگر هستند، تخصیص بهینه زمین شهری می تواند به طور قابل توجهی فشار شهرهای مرکزی توسعه یافته را کاهش دهد و همچنین باعث رشد شهرهای حاشیه ای توسعه نیافته شود. (3) COAUL می تواند به طور نامحدود تمایل توسعه نامتعادل تراکم شهری را کاهش دهد، که عملکرد بهتری نسبت به مدل های برنامه ریزی کاربری سنتی زمین دارد. این تحقیق نشان داد که تحدید حدود UAGB با مدل COAUL یک اقدام مهم دولتی برای ترویج توسعه متوازن مناطق تجمع شهری است.

لینک دانلود رایگان

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275122000841

ارجاع APA

Ma, S., Cai, Y., Xie, D., Zhang, X., & Zhao, Y. (2022). Towards balanced development stage: Regulating the spatial pattern of agglomeration with collaborative optimal allocation of urban land. Cities, 126, 103645. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103645

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست