هویت شهری و بافت تاریخی مقاله 2022

رویکرد ارزیابی هویت فضایی در نواحی تاریخی شهری از منظر انسانی

An evaluation approach to spatial identity in historic urban areas from a humanistic perspective

هویت فضایی شهری، به عنوان محتوای اصلی تصویر شهری متمایز و بازنمایی رقابت و جذابیت شهری، برای شهرها در فرآیند توسعه سریع حیاتی است. با توجه به حفظ و تقویت هویت فضایی در یک منطقه شهری تاریخی که در حال حاضر موضوع کلیدی ساخت و ساز شهری در چین است، بر اساس بررسی ادبیات مطالعات هویت فضایی شهری چین، سه پارادایم تحقیق خلاصه می شود: منظر، فرهنگ، و اقتصاد اگرچه روش سنتی ارزیابی هویت فضایی در نواحی تاریخی شهری بر کمبود منابع شاخص متمرکز بوده است، اما رابطه بین منابع مشخصه و انسان نادیده گرفته شده است. از این رو، بر اساس اعلام مکانیسم بنیادی هویت فضایی شهری در مناطق تاریخی شهری، روش ارزیابی نوینی با در نظر گرفتن چهار جنبه شامل ابژه، موضوع، محتوا و شاخص پیشنهاد شد. نتایج حاکی از آن است که چارچوب ارزیابی و طراحی که مبتنی بر ارزیابی رابطه بین منابع شاخص و انسان است، راهبردی مؤثر برای بهبود ارزیابی علمی هویت فضایی شهری است. مطالعه ما پیامدهای قابل توجهی برای برنامه ریزان و مدیران شهری در حل مسئله بحران هویت شهری در مناطق شهری تاریخی دارد.

لینک دانلود رایگان

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2095263522000048?token=25C617FB09D6B67D605F3EFE054FDAA428492B80022CC59D4D7D4CBE5E2E67A57E48A7290C9F009CD1AE70B1CDB849CA&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220301145644

ارجاع APA

Duan, J., Lan, W., & Jiang, Y. (2022). An evaluation approach to spatial identity in historic urban areas from a humanistic perspective. Frontiers of Architectural Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.009

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید