طراحی شهری پساکرونا، مقاله 2022

Post-pandemic urban design: The equilibrium between social distancing and social interactions within the built environment

طراحی شهری پس از همه گیری: تعادل بین فاصله گذاری اجتماعی و تعاملات اجتماعی در محیط ساخته شده

چکیده
استدلال‌های قبلی در رابطه با همه‌گیری کووید-19 به منظور جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری همه‌گیر در فضاهای شهری، از سیاست قرنطینه و تعطیلی حمایت می‌کند. مطالعه حاضر با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مشخص می کند که اتخاذ این سیاست به دلیل تعاملات اجتماعی ضروری و نگرش غیرهمکاری عموم مردم به رویکردهای خشن انزوا، پیامدهای جدی دارد. این اثرات منفی بر سلامت روانی افراد تا حدودی ناشی از طراحی شهری غیرقابل انعطاف محیط ساخته شده در دوره پیش از همه گیری است. برای ایجاد تعادل بین فاصله گذاری اجتماعی و تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، این مقاله یک چارچوب کلی از طراحی مبلمان خیابانی پس از همه گیری را پیشنهاد می کند. این یک رویکرد نوآورانه با استفاده از یک روش مبتنی بر شبکه ارائه می دهد، که می تواند در شهرهای دیگر در سراسر جهان به منظور مقابله با خطرات بالقوه همه گیری مشابه در آینده اعمال شود.

ارجاع APA

Askarizad, R., & He, J. (2022). Post-pandemic urban design: The equilibrium between social distancing and social interactions within the built environment. Cities, 124, 103618. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103618

لینک دانلود رایگان

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275122000579

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست