تاب آوری و توسعه پایدار شهری2021

Prediction-Adaptation-Resilience (PAR) approach- A new pathway towards future resilience and sustainable development of urban landscape

رویکرد پیش بینی-انطباق-تاب آوری (PAR)- مسیری جدید به سوی تاب آوری آینده و توسعه پایدار منظر شهری

چکیده
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، به ویژه در مناطق پیرامونی، به موضوعی در مطالعات شهری معاصر تبدیل شده است. به طور همزمان، تاب آوری شهری برای برنامه ریزی و مدیریت کاربری زمین شهری در آینده بسیار ضروری است. بنابراین، تکثیر مداوم شهری را می توان از طریق پیش بینی-انطباق-تاب آوری (PAR)، برای انجام استفاده از زمین شهری در آینده و توسعه پایدار هر منطقه شهری در حال رشد در سراسر جهان مقابله کرد. بنابراین، مدل‌های شبیه‌سازی دینامیکی مختلف، به عنوان مثال. مدل اتوماتای ​​سلولی مارکوف، شبکه عصبی مصنوعی، برای پیش‌بینی رشد فضایی مناطق شهری استفاده می‌شود. سپس راهبردهای انطباق برای ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در بافت گذشته و حال اتخاذ می شود. این استراتژی ها به تقویت برنامه ریزی کاربری زمین شهری با استفاده از زنجیره عرضه و تقاضای یکپارچه کمک می کند. در نهایت، این مطالعه تاب‌آوری را بررسی می‌کند که چقدر برای اهداف توسعه پایدار شهری آینده و تاب‌آوری شهری مورد تهدید یا صرفه‌جویی قرار خواهد گرفت. بنابراین، ایجاد یک چارچوب مفهومی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) بر اساس اصول رویکرد PAR مهم است. حمایت از انطباق مداوم پایداری، تاب‌آوری و دگرگونی سریع شهری در شهرهای در حال توسعه مستلزم تعاریف روشن و صریح است که با زمینه‌های اخیر و خاص تعبیه شده باشد. بنابراین، دولت و سیاست گذاران باید توجه خود را به برنامه ریزی و تطبیق راهبردهای مناسب منظر شهری برای گسترش شهری آینده به شیوه ای جامع با حفظ تاب آوری شهری مناسب جلب کنند.

 

ارجاع APA

Mallick, S. K. (2021). Prediction-Adaptation-Resilience (PAR) approach- A new pathway towards future resilience and sustainable development of urban landscape. Geography and Sustainability, 2(2), 127-133. doi:https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.06.002

لینک دانلود رایگان

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666683921000249

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید